Den 0. - Tábor Online opět připraven

Milí přátelé, hlásíme se Vám z tábora. Nikoli tedy z Tábora, ale samozřejmě z našeho milovaného Miřetína. Dorazili jsme v pořádku, počasí nám dovolilo se pěkně zasucha ubytovat. Potom už to, pravda, tak slavné nebylo a každou chvíli přicházely přeháňky. Ale ten oběd, ten byl! Odpoledne jsme se zvládli seznámit s prostorem tábora a blízkého okolí, zahrát si pár seznamovacích her, povléknout postýlky a vybalit nějaké ty důležité drobnosti. Na nástupu jsme se všichni přivítali, popřáli dnešním tábrovým oslavencům, poslechli si první pokřik a také důležité bezpečnostní školení, vztyčili státní vlajku a teď už se těšíme na zítřek. Snad nám počasí bude trochu více přát a my si užijeme krásný tradiční táborový den plný nejrůznějších soutěží a hromady legrace. A večer to plánujeme pořádně roztočit na seznamovací diskotéce!

 Den 1. - První celý den za námi

V průběhu dnešního dne pokračovaly kapitánské zkoušky. Všechny děti hrály hry, ve kterých s testovala jejich šikovnost, pamatovák, nebo třeba rychlost. Ti, co obstáli nejlépe, získali večer na nástupu stuhu předsedy oddílu. Předsedové budou pomáhat vedoucímu a budou jeho pravou rukou. Množství her, které celý den hrály všichni v lese, nebo na louce, přineslo večer mnoho vítězů. Vyhlásili jsme diplomy za první místo v kimovce, v hodu šiškou, ve vytrvalostním běhu, v ocáscích, ve strážci lesa a ve spoustě dalších disciplín. Teď už jídelnou zní tóny první discotéky a všichni táborníci trsají jako o život.

 Den 2. - Zahájení velké etapové hry

Dnešní prosluněné ráno udělalo radost všem táborníkům, jen co vystrčili nos ze stanu nebo chatičky. A sluníčko nás provázelo až do odpoledne, kdy přišla krátká přeháňka, která však nic nezměnila na oddílových programech. Dopoledne les provoněl čaj připravený z malin a lístků maliníků na upravených lesních ohništích, pro menší táborníky to byl obrovský zážitek. Děti si také užívaly stavění lesních domečků, některé vyrazily se svým vedoucí na průzkum okolí a také se dnes soutěžilo. Etapová hra starších dětí - Šógun byla zahájena. Zástupci družinek si své členy vybrali tradičně po japonsku, netradičně pro naše etapové hry - pomocí dřevěných hůlek. Pak si vymysleli tematické názvy, zvolili si své předsedy a etapová hra mohla začít. Po večerce už všichni leží ve svých stanech a chatkách, jen vedoucí družinek na etapovou hru byli vytaženi ze svých spacáků a vyrazili za doprovodu šóguna do lesa na tradiční přísahu. A v jaké řeči letos přísahají věrnost a čestnost? No přeci v japonštině.

 Den 3. - Zahájení malé etapové hry

Hurááá! Dnes nám počasí přálo a v našem údolí nespadla ani kapka vody. My jsme toho také náležitě využili. Dopoledne proběhla první etapa velké etapové hry - družinky zodpověděly tři úvodní otázky a podle úspěšnosti vyrazily na odpovídající variantu trasy. Cestou děti navštívily několik stanovišť, vyzkoušely si prolézání pavoučí sítí, postřeh a důvtip. Už jste někdy zhasínali svíčku, aniž byste ji směli sfouknout nebo se jí jakkoli dotknout? Malé oddíly si buď hrály v lese (vyzkoušely si například chůzi po laně či různé originální verze hry slepé báby) nebo se věnovaly nabývání znalostí lesní moudrosti a osvojily si práci s pilou, sekerou a nožem. Odpoledne se mladší děti seznámily s hrdiny malé etapové hry - obdivovaly Asterixe s Obelixem, Caia Bona, Caesara a další postavy v neuvěřitelně nádherných kostýmech. Nejstarší holky odpoledne věnovaly zdolávání nízkých lanových lávek. A šlo jim to báječně! Jiné děti se zase naučily něco o tábořišti a přípravě bezchybného ohniště, aby se připravily na blížící se vaření a přespávání v lese. Večer si starší děti zapálily slavnostní táborový oheň a zazpívaly si u něj s kytarou nějaké ty táborové hity. Několik malých oddílů se šlo podívat na západ slunce k Dubu a my ostatní jim můžeme jedině závidět - nádherné fotky mluví za všechno.

 Den 4. - Ztracený Panoramix a vítězství Nebelvíru

Nejstarší oddíly šly dopoledne přes kutřínské malinovové zastaveníčko na nákupy do Perálce, kde doplnily zásoby dobrot. Ostatní oddíly pilovaly znalosti lesní moudrosti, učily se, jak zacházet s pilou, sekerou a nožem, jak vázat uzle nebo jak stavět přístřešky a připravovat ohniště. Všechno se jim bude hodit, až budou vařit a spát v lese. Ale o tom příště. Hlavní událostí dnešního odpoledne byla první etapa malé etapové hry. Asterix s Obelixem se vypravili zachránit Panoramixe. Stejně tak naše družinky putovaly za jeho záchranou. Jejich cesta vedla přes Mravenčí na Střelnici a zpátky do tábora. Za splněné úkoly, které je potkaly na trase, získaly ingredience do kouzelného lektvaru. Musí si je střežit až do pátečního dne. To pak budou vařit onen lektvar, který Galům dodává nadlidskou sílu. Den byl zakončen famfrpálovým zápasem vedoucích. Lítý boj Nebelvíru a Zmijozelu se odehrál za hlasitého fandění celého tábora. Dvakrát vyběhla KuboZlatonka, pokaždé ji chytil jiný tým. Víckrát ale camrál spadl do brány Zmijozelu, a tak se stal vítězem nebelvírský tým. Před spaním ještě krupicová kaše nebo česnečka pro každého hráče i fanouška a hurá do postelí.

 Den 5. - Druhá etapa a vaření v přírodě

Ten, kdo umí dát tábor online online, včera spal v lese. A proto jsme se uchýlili pro jednou pouze k facebookové verzi. Aby byly zápisky kompletní, doplníme zápis dnes. Co jsme tedy zvládli ve čtvrtek? Byla toho spousta. Dopoledne účastníky velké etapovky tak trochu potrápil úřední šiml - museli získat požehnání od náročného Boha Štěstí, ale ten jim ho nechtěl dát zadarmo. Požadoval požehnání od jiného boha... a ten, jak správně tušíte, zase od předchozího. Byla to docela legrace. Pokud vás tedy nepřepadly zákeřné stíny a nechtěly vás o těžce vydobytá požehnání prachsprostě obrat. Malé oddíly většinou už dopoledne věnovaly přípravě na odpoledne, večer a noc. Program byl totiž naprosto speciální - oddíly se po dvou nebo po třech rozmístily po lese, připravily si ohniště, dřevo, přístřešky a začaly vařit večeři. A to bylo, panečku, menu - buřtguláš, těstoviny, buřty, špízy, polévky, grilované steaky a dokonce i burgery! Jedno jídlo lepší než druhé, nacpali jsme se parádně a s plnými bříšky šly spát - někdo do přístřešku, někdo pod širák. Počasí nám přálo, noc byla teplá a na nebi pro nás svítily tisíce hvězd. Závidíte, že?Den 6. - Spaní v lese a další etapa

Po příjemném přespání v lese se všichni (opravdu letos mimo tábor přespávali opravdu všichni, nikoho nezastavilo nachlazení nebo jiná potíž) vrátili na snídani, kterou jsme posunuli na příjemnnou devátou hodinu. Čekala na nás kromě pečiva s pomazánkou také teplá polévka - to pro případ, že by někdo přeci jenom potřeboval trošičku zahřát. Dopoledne jsme věnovali úklidu a vracení zálesáckého vybavení a různým klidným aktivitám - někdo se přiučil pár uzlů, jiní si zopakovali práci s buzolou. Po poledním klidu bylo nutné správně namíchat kouzelný lektvar na záchranu Obelixe. Tato mise ale zatím zůstala bez úsěchu - lektvary se vydařily, ale zatím nedoputovaly do rukou Asterixe, družinky to příště budou muset zkusit znovu. Večer jsme se všichni vyřádili na diskotéce. Poté, co mladší oddíly odešly do svých chatiček, přišlo překvapení. Poprvé v historii tábora místo klasické rozlučkové písně začala hrát ta etapovková, čímž odstartovala noční etapu. Družinky si projdou krátkou trasu s jednoduchými úkoly a po (před)půlnoční polévce zalezou do spacáků. Přejeme dobrou noc i vám.Den 7. - Zdravověda a hvězdáři

Dopoledne proběhla zdravověda s našimi mladšími oddíly. Zdravotníci si připravili spoustu soutěží, díky kterým si mohly všichni vyzkoušet, jak se dává první pomoc, ukládá do stabilizované polohy, nebo třeba jak se zavazuje kotník. Velké oddíly si mezitím užívaly ve vysokých lanových překážkách v našem lanovém centru, které bylo postaveno za marodkou. Oproti minulému roku máme i několik nových, které sklidily velký úspěch. O hladký průběh a hlavně bezpečnost se staral náš kamarád Štěpán, voják, který za námi na tento víkend přijel. Na víkend dorazili také hvězdáři. Všechny oddíly tedy během dneška byly zasvěceni do tajů vesmíru a mohly se podívat na noční oblohu profesionálním dalekohledem. Na jeden den aktivit až až. Opět jsme si tedy dali všichni zaslouženou druhou večeři a teprve pak ulehli do svých spacáků.Den 9. - Hututu a příprava na putování

Dopoledne proběhla čtvrtá etapa velké etapové hry, jejíž trasa vedla z tábora na Měsíční a po okraji lesa až ke spálenému krmelci, na Jerryho Brod a zpět do tábora. Děti skládaly větu z japonských znaků, což jim značně komplikovaly strašidelné stíny. Vzhledem k tomu, že včerejší odpoledne jsme strávili s hvězdáři, netradičně se musela zdravověda pro starší oddíly přesunout až na dnešek. Odpoledne tedy měli fyzicky línější a učili se základy první pomoci a mnoho dalšího ze světa lékařského. Něco si vyzkoušeli na Andule, něco navzájem. Ještě jsme tu měli chvilku Štěpána, a tak si mohly některé oddíly prolézt lanové centrum. Večer se nejstarší oddíly připravovaly na putování. Zítra vyrážejí do Borové u Poličky. Zabaleno mají snad vše - plachty, kotlíky, ešusy, lžíce, plachty, sekyrky. Zbytek tábora, který zítra půjde "jen" na celodenní výlety, si mohl večer zahrát hromadné hututu, hru v našem Údolí rozhodně tradiční.Den 10. - Celodenní výlety a puťák

Druhé táborové pondělí bylo jako obvykle věnováno celodenním výletům a začátku putování nejstarších oddílů. Nachodili jsme kilometry, navštívili například Toulovcovy maštale, záchrannou stanici Pasíčka, prošli stezku zvanou Kolumbovo vejce, vykoupali se v Boru u Skutče nebo v říčce Krounce, doplnili zásoby drobných pochutin v Proseči, Skutči a tak dále. Večer na nástupu se zvedly úplně všechny ruce, když jsme se zeptali, komu se výlet líbil, a jen asi o dvě méně, když nás zajímalo, koho bolí nožky. Nicméně to málokomu zabránilo ještě chvíli pobíhat po hřišti. Netrvalo však dlouho a tábor podezřele utichl. Tak možná přeci jenom nejsou vedoucí jediní, kdo si dneska máknul. Děti už klidně oddychují ve svých postýlkách, jen druzí nejstarší kluci se vypravili kousek za tábor, aby si tam užili společný oddílový večer u ohně, spali na čerstvém vzduchu a krásně tak uzavřeli dnešní parádní den. A co teď dělají naši putující? Dorazili (částečně vlakem, ale převážně pěšky) do Borové u Poličky, nakoupili si zásoby surovin a utábořili se u lesního koupaliště. Dle svých přání (s lehkou korekcí ze strany vedoucích) si uvařili po skupinkách pestré dobroty a jistě se těší na zítřejší koupání. A my se těšíme, až nám budou o puťáku vyprávět. Že mám pravdu?Den 11. - Malá noční etapa

Puťaci se už během dne postupně přibližovali k táboru a teď spí u Poradního ohniště. Zítra se ještě vyspí déle, než my všichni ostatní, kteří máme budíček v půl osmé. Za námi dorazí do tábora na oběd. Ostatní oddíly během dne pilovaly poslední detaily ve Znalostech lesní moudrosti, přeci jen, zkouška už se blíží. Děti z malé etapové hry zažily svou noční etapu. O večerce místo do spacáků vyrazily do Vosárny, shlédly scénku se zmateným Obelixem, který zachraňoval z vězení Asterixe, vzaly si baterky a vyrazily na trasu. Jako každý rok vedla od Dubu, temným lesem od Měsíční louky až do tábora. Šli po zelených fáborkách, ale pozor, sem tam se objevil i fialový, což bylo znamení, že mají hledat obrázek. Obrázky si museli zapamatovat a v táboře pak rozpoznat. Teď už jsou všichni ve svých chatkách a spinkají.Den 12. - Návrat puťáků a příprava na ZLM

Poslední "normální" den za námi. V příštích dnech bude totiž zálesácká maturita, závěry etapových her a rozlučková diskotéka. Ale zpět k tomu klasickému dnešku. Puťáci se vrátili do tábora na oběd. Po dvou dnech kotlíkových těstovin se nadšeně vrhli na vdolečky, která nám naši kuchaři usmažili. Odpoledne proběhla poslední etapa s Asterixem a Obelixem. Tentokrát děti navštívily úřad a snažily se získat propustku A38. Nejdřív musely získat modrý papírek. Ten ale obdrželi až na základě dvou zelených. Dva zelené byly za jeden žlutý a... Bůhví jak to vlastně bylo. Dostat se až k propustce trvalo celé odpoledne. Úřad jak má být. Večer si malí ještě poseděli u slavnostního ohně a zaspívali si písně z jejich MEHáckého zpěvníku. Velcí se šprtali na zítřejší zálesáckou maturitu. Dveře od klubovny se netrhli, jak si všichni chodili pro uzlovačky.Den 12. - Zálesácká maturita a koupání

Čtvrtek je ve znamení Zálesácké maturity. Všechny oddíly od velké etapové hry dnes skládaly zkoušku ze znalostí lesní moudrosti. Proběhli trasu, vedoucí z Vosárny, přes marodku, kde byla zdravověda, potom ke srubu, kde byly ohně a ohniště, a dále do lesa na uzle, orientaci, "pilusekerunůž" a zpět do Vosárny na přírodu. Každý dostal bodové ohodnocení a ti s nejvíce body byli slavnostně odměněni na nástupu zelenou stuhou a symbolem jezdce. Složili zálesáckou maturitu. Děti od menší etapové hry si zálesáckou maturitu udělaly v jednodušší podobě jen v rámci svých oddílů. Přeci jen se také črtnáct dní učili lesním moudrostem a bylo by škoda, kdyby nikdo jejich píli neocenil. Ti nejlepší dostali drobné dárečky. Jen na to oficiální předání stuh na nástupu si budou muset počkat, až budou součástí velké etapové hry. Přitom všem jsme stihli ještě odpolední koupání na koupališti ve Skutči. Počasí nám přeje, i tady uprostřed lesů je docela vedro, a tak jsme vypravili Ježkobus a devět oddílů z jedenácti se mohlo vyřádit v bazénu.Den 14. - Zakončení

Dnes dopoledne proběhl závěr malé etapové hry. Asterix s Obelixem porazili zlotřilého Caie Bona. Děti měly za úkol ochutnávat z kotlíků a poslepu poznávat, který obsahuje kouzelný lektvar. Hned první družinka lektvar poznala a tím pádem měla nárok na poklad. Jako vždy se vítězná družinka o svůj poklad rozdělila se všemi ostatními. Děti se proměnily v dravou zvěř a lačně chytaly bonbony létajícím vzduchem. Zazněla píseň o Galech, kterou naši vedoucí nahráli a etapová hra skončila. Velká etapová hra měla závěr odpoledne. Šanci najít poklad dostaly výjimečně všechny družinky. Ještě se musely trošku proběhnout po lese, vyřešit pár úkolů, získat indicie a podle nich najít zlaté hodinky, které značily místo pokladu. A nalést zlaté hodinky v lokalitě ohraničené táborem, Skalami předků, potokem a druhou tůní, to je opravdu nelehký úkol. Povedelo se, ve Vosárně zazněly poslední tóny etapovky, úžasné Vackyho titulky a navíc ještě scénka, která přislibuje pokračování. I tady létaly bonbony vzduchem za zvuku písně Všichni zvítězí. Večer poslední nástup, na kterém jsme se rozhloučili se všemi, kteří už s námi kvůli věku příště nemohou jet. A že jich bylo letos. Tedy aspoň v těch klučicích řadách. Všichni od nás dostali na rozločenou malý totýmek a zazpívali jsme jim Valčík na rozloučenou. Večer rozlučkové disco ve Vosárně a je konec. Bylo to skvělé a děkujeme všem, kteří se na té skvělosti podíleli. Dětem i výchovákům. Zítra mezi 12 a 12:30 se uvidíme v Praze, před Gymnáziem Budějovická.


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)