Den 1. - Příjezd

Vedro na cestu již tradičně ne úplně ideální. Všechno ale proběhlo bez obtíží a natěšeně jsme dorazili do tábora. Všechny oddíly na úvodní filtr na marodku, vyfasovat ložní prádlo a pak už konečně na večeři. Oblíbený guláš nezklamal. První večerní program jsme strávili v lese. Konečně v lese! Čeká nás jistojistě skvělých čtrnáct dní.Den 2. - Kapitánky

První celý den na táboře. To si musíme řádně užít! Balanc na slackline, bludiště z lana, opičí dráhy, závody s míčkem na lžíci, hod sirkou do dálky. Vše zkoumalo šikovnost a schopnosti dětí. A proč? Protože probíhají kapitánské zkoušky, jejichž vyvrcholením je jmenování předsedů oddílů. Některé oddíly si včera nakreslily popaměti mapku (všichni zkušení táborníci) a dnes se po ní vydaly. Malé nepřesnosti odhaleny, jinak se ale ukázalo, že tu máme opravdu rozené "Miřetíňáky", co se vyznají. A abychom nezapomněli - jeden oddíl si přeci jen nemohl užít programu, jako ostatní, a to služební oddíl nejstarších kluků. Ale ani ti se nenudili. Během dne zvládli upravit táborové ohniště na zítřejší první slavnostní oheň a připravit luxusní sezení pro vedení. Večer první nástup, představení všech vedoucích a praktikantů, rozdání diplomů, svěření táborové kroniky prvním oddílům a pak hurá na diskotéku. Na druhý den prožito opravdu mnoho. To se to bude spát.Den 3. - Zahájení velké etapové hry

Kapitánské zkoušky pokračovaly i dnes. Všemožné závody, soutěže na pozornost, nebo hry na šikovnost. Malí kluci s holčičkami hráli vlajky a červená-bílá. Nejstarší oddíly si zahrály Městečko Palermo. Zdálo by se, že je to spíš hra pro menší, ale s věhlasným vypravěčem z prvního oddílu to je jiná. To i hra autobus spočívá nejen v soutěživosti, ale i ve vtipnosti. Odpoledne se děti musely vrátit dříve. Vyhnal je déšť. Místo klasického táboráku tedy nakonec musely písně s kytarou proběhnout v jídelně. Nevěřili byste, jakou skvělou akustiku jídelna má. Nakonec podařený program. Velká etapová hra zahájena, vytvořeny družinky, vybráni předsedové oddílu. Po večerce předsedové přísahali. Obklopeni loučemi a kápěmi.Den 4. - Zahájení malé etapové hry

Den začal rozvičkou. Nejdříve nejstarší kluci ukradli holkám Vackyho a postupně odnosili i jednotlivé členky oddílu. Dopoledne mladší děti absolvovaly úvod k etapové hře. Hra je to s dlouholetou tradicí. Pro letošní rok však byla upravena do formy oblíbených divadelních scének. Děti tedy už vědí, že malý Jeník se schoval na lodi svého strýce, aby nepřišel o dobrodružnou výpravu do dalekého Mexika na lov orchidejí. Jak se Jeník osvědčí v divokém pralese, to je zatím otázkou. Prozatím si děti vytvořily družinky, vymyslely si názvy v duchu indiánských kmenů a nakreslily svou představu o tom, jak vypadá člen jednoho takového kmene. S ručně vytvořenými čelenkami se v příštích dnech vydají na opravdový lov vzácných květin. Mezitím, co malé děti zahajovaly etapovou hru, ti starší tradičně trávili program v lese. Zapálit oheň jen za pomoci sirek a březové kůry, toť byla výzva pro střední holky, v níž obstály. Střední kluci holkám k jejich ohýnku vysílali morseovkové signály nevšedním způsobem - malé polínko: tečka, velké polínko: čárka. Morseovku tedy umí, a tak mají nejlepší předpoklady obstát v první etapě velké etapové hry. Družinky nejdříve vyluštily zprávu, podle níž se vydaly na trasu, vedoucí po cestě za zadní bránou a pak k tůňce. Ty, které odhalily ukryté jméno jedné z postav etapovky, budou nejspíš zítra umístěni na předních místech. Nejstarší kluci pokračovali v nelehkém úkolu - zušlechťování táborového ohniště a vytvořili krásnou a obrovskou hranici. Večer slavnostně vzplála a s písněmi jsme poseděli až do večerky.Den 5. - Fotbalový turnaj dětí

Předpovědi byly katastrofické. Celý den déšť. V plánu byl dopolední fotbalový turnaj mladších oddílů, odpoledne fotbalový turnaj starších oddílů a na závěr dne ještě zápas červeného a bílého týmu vedoucích. Dobrá zpráva je, že předpověď nevyšla tak úplně, a tak se dopolední i odpolední program odehrál za krásně modré oblohy. Zápasy byly plné napínavých okamžiků, někdy přecházející spíše ve srandovní momenty. Týmy smíšené napříč oddíly,holky, kluci, všichni dohromady, toť zárukou divácky zajímavých utkání. Odpoledne proběhla první etapa malé etapové hry. Jeníkovi bylo za statečnost a píli povolenou vypravit se na lov orchidejí, a tak i malé děti musely dokázat, že by si takové dobrodružství, jako čeká Jeníka, také zasloužily. Vybíhaly po družinkách na stanoviště, vytvářely indiánské účesy, prokazovaly mrštnost v běhu se spojenými rukami a v hodu šišek. Obstojí? Budou se moci zúčastnit lovu orchidejí? Na večer se předpověď bohužel vyplnila, a tak se stalo, že večerní exkluzivní utkání dvou oddíláckých týmů se nemohlo uskutečnit. Nastoupila tedy mokrá varianta programu a hrály se nejrůznější hry ve Vosárně. Následovalo vyhodnocení první etapy etapové hry Odkaz mistra Hanuše. První družinka dostala diplomy a moduritové zmenšeniny orloje. Etapová hra byla také po celý den oživena takzvanou mezietapou, jejímž tematem bylo vyšetřování pokusu o vraždu. Oddíloví vedoucí a praktikanti měli rozdělené role a příběhy. Z jednotlivých příběhů, skládajících se vlastně z alibi a sporných momentů, šlo ve výsledku vydedukovat, kdo je pachatelem. Přestože se už v průběhu dne sem tam objevily správné tipy, nakonec pachatele nevypátrala žádná z družinek. Bohužel. Hodnoceny tedy budou alespoň myšlenkové pochody, které v sepsané podobě odevzdali předsedové družinek na setkání v devět hodin u táborového ohně.Den 6. - V potoce je konečně voda

To je sice dobře, ale znamená to taky, že celou noc a celý den pršelo. Nic se nám však neděje, zima nám není a hrajeme hry stejně jako za sluníčka.
Teda ne úplně stejně, hrajeme je v jídelně a ve Vosárně, ale i tak je to parádní sranda. Od malých oddílů máme tak v jídelně výstavku papírových zvířátek a dalších roztodivných útvarů. Pro nejstarší oddíly byla naplánovaná další etapa, a protože v našem týdenním plánu není ani den volný, muselo se vše odehrát právě dnes, a tedy za deště. Družinky byly pronásledované bratrstvem. Trasa vedla přes Brod, lávku chatařů, Poradňák a Mravenčí. Na čtyřech stanovištích musely družinky obkreslit symboly, než je bratrstvo dostihne. Jen pár vyvolených rozluštilo závěrečnou šifru. Večerní program se bohužel musel obejít bez spaní v lese, buřty jsme si holt snědli v táboře. Těšíme se na zítřejší sluníčko!Den 7. - Druhá diskotéka

V rámci dnešní Malé etapové hry jsme se vydali na lov do našich lesů. Nejprve si každá skupinka vyrobila praky, poté jsme potrénovali střelbu na cíl a nakonec jsme se vydali do vyznačeného prostoru, kde měly děti za úkol nalézt co nejvíc obrázků zvířat a vzácných orchidejí. Starší absolvovali další mezietapu. Tentokrát byl unesen pan Brtník. Bylo nutné ho najít a zachránit. Družinky pátraly a vyzvídaly celý den, až objevily, že pan Brtník (malý plyšový medvídek) je spoutaný na marodce. Přes den si postavili nejstarší kluci luxusní lesní přístřešek a střední kluci uvařili neméně luxusní pravý lesní čaj z kopřiv a borůvek. Někteří se vypravili do Otradova. Dříve jsme se v Otradově koupali, už několik let však není koupaliště napuštěné. Letos napuštěné sice je, ale voda není úplně vyhovující. Až začnou pařáky, budeme si muset vystačit s Krounkou. Večer konečně další diskotéka. Nejstarší kluci a holky si připravili na předvytvořený mix písniček vystoupení. Atmosféra v jídelně byla nastartována, jak nejlépe mohla. Ještě ani neskončil potlesk za vystoupení, když se přiřítili Vacky s Bobem se svým snad už tradičním "soubojem". Akční tanec zase všechny dostal do té správné diskotékové nálady. Konec večera byl dojemně zakončen letošní táborovou písní, po níž se všichni odebrali do svých stanů.Den 8. - Noční hry etapových her

Dnes byla zdravověda. Dopoledne patřila veškerá pozornost zdravotnici Kamile, která menší děti seznámila se všemi nebezpečenstvími - co s vosím štípnutím, co s popáleninami, jak si obvázat koleno, kam volat pro pomoc a spoustu dalšího. Něco podobného potom čekalo i větší oddíly odpoledne. Jen s tím rozdílem, že přednes si vyslechli od zdravotníka Jardy, který se o nás bude starat příští týden. Kromě toho byl výklad podrobnější. Velcí nám udělali radost. Vzhledem k tomu, že je tu většina už poněkolikáté, zdravověda pro ně není žádnou novinkou. A tak mnoho věcí sami věděli, a pokud se se svými vědomostmi přihlásili, získali už drobný bodový náskok do závěrečné zálesácké maturity. Večer se nesl v duchu her v táboře - přehazka, středověk, indiánská košíková. No a v noci obě noční etapy. Jak malé etapovky, tak velké. Kroky menších dětí jako každý rok, mířily k dubu odkud se po družinkách vypravily zpátky do tábora. Cestou na ně číhaly bandité u kterých se museli vykoupit, aby je pustili dále. Na starší čekaly u ohně mlčky sedící zahalené postavy, jak jinak než členové bratrstva. Strážili drobný poklad. Všem družinkám se podařilo tajně ukrást placku se symbolem Prahy a donést ji do tábora. Všichni jsme živi a zdrávi, užíváme si konečně sluníčka a už tvrdě spíme po dalším náročném dni.Den 9. - Příprava na putování

Dopoledne bylo krásné počasí. Hry jsme hráli všude, kde se dalo. Sluníčko nám svítilo a moc se nám to líbilo. Strážce lesa, vlajky, horkou bramboru, středověk, ocásky, městečko Palermo a další. A pak přišlo zklamání. S poledním klidem začal déšť a až do večera nepřestal. Nebudeme zapírat, že Krounka se nám trošku rozvodnila. Zvládli jsme ale situaci a nijak nás neohrožuje. Jen jsme hry přesunuli do jídelny a Vosárny. Chatičky a stany jsou však dostatečně daleko od vodního toku, a tak můžeme v klidu usnout. Zítra je v plánu putování a celodenní výlet. Jsme na to připraveni. Kotlíky zabalené a teď už jen doufat, že počasí bude přát.Den 10. - Celodenní výlet a putování

Všechny oddíly dnes vyrazily na celý den mimo tábor a vydaly se na celodenní výlet či na putování. Mladší oddíly zamířily do nedaleké Proseče, kde měly v plánu navštívit planetární stezku. Stihly se ovšem vydat pouze za Sluncem, zbytek cesty jim překazila dešťová přeháňka, před kterou se však ukryly a hrály spokojeně hry. Další oddíly se vydaly do Skutče, kde navštívily městské muzeum obuvnictví. Dozvěděly se něco o výrobě bot značky Botas a osahaly si největší botu u nás. Jiná výprava se vydala do Boru u Skutče, kde navštívila zvířecí záchrannou stanici Pasíčka - děti si prohlédly krásnou lesní zoo plnou zvířátek a cestou zvládly navštívit i přírodní hřiště. Pohoupat a hurá zpátky do tábora na večeři. Všechny oddíly se v pořádku vrátily na řízky a nyní již spokojeně spí ve svých stanech a chatkách. Pouze dva nejstarší oddíly dnes nocují mimo tábor. Po celodenním putování se utábořily v krásném lomu Leštinka. Přístřešky postavené, ohníček plápolá, kotlíková večeře je už hřeje v břiše. Nyní sedí u ohýnku a užívají si táborovou atmosféru.Den 11. - Spaní v přírodě

Nejstarší oddíly dnes doputovaly až do blízkosti tábora. Neznamená to však, že budou spát v pohodlí svých postelí. Nesměli jsme je spatřit, a tak spí ve svém přístřešku, který si postavily na Střelnici. A je to přístřešek velkolepý. Maskovaný zelení, s přírodní střechou, ohništěm a komínem. Na noc do lesa vyrazily i druhé nejstarší holky. Přespávají u krmelce a nejspíš vaří lesní čaj. Menší děti měly přes den další etapu. Pokračovaly v prozkoumávání pralesa a lovu orchidejí. Večer zakončily mnohaoddílovým hututu v táboře. Když zapadlo slunce, čekala malé oddíly ještě dobrodružná stezka odvahy. Na závěr ještě nutno říct, že konečně svítilo přes den sluníčko a vysušilo mokré cesty a louky.Den 12. - Příprava na ZLM

Puťáci dorazili živí, zdraví a spokojení ráno na snídani. Stejně tak se vrátily druhé nejstarší holky z nocování kousek od tábora. Po zbytek dne je všechny čekal odpočinkový program. Až navečer, když už se vzpamatovali z dvoudenního pobytu v ryzí přírodě, zahráli si hutututu v táboře. Všechny oddíly přes den dolaďovaly přípravu na zálesáckou maturitu. Jejich znalosti lesní moudrosti musí být na zítřek co největší. Opáčko orientace, uzlů, ohňů, pil, seker, nožů, to je nutnost, aby si zítra nikdo neutrhl ostudu. Odpoledne jsme se všichni vyfotili po oddílech, abychom už nikdy nezapomněli, kdo právě v roce 2014 byl v Miřetíně a kdo byl čí vedoucí nebo praktikant. Přes den byla vyhlášena mezietapa velké etapové hry a výsledky noční etapy. Vítězové byli opět obdarováni diplomy a moduritovými přívěsky s motivem pražského orloje. Večer si mladší oddíly naposled zazpívaly u táborového ohně. Teď už druhý oddíl kluků spokojeně spí u Krmelce blízko Měsíční louky a třetí kluci s nejmenšími holčičkami ve Vosárně.Den 13. - Zálesácká maturita

Předposlední den na táboře se nesl celý v duchu zálesácké maturity. Všechny děti absolvovaly trasu s následujícími stanovišti – zdravověda, uzle, pila, sekera, nůž, orientace, ohně, ohniště a příroda. Prokazovaly znalosti, které získaly za čtrnáct dní pobytu v přírodě. Mnohé si prakticky vyzkoušely. Když spaly v lese, učily se jak nasekat správně a bezpečně dřevo, jak postavit ohniště, rozdělat oheň, vytvořit přístřešky. Při slavnostním zahájení ZLM poznaly besední oheň a všechny k němu příslušející zákonitosti. Na výletech se orientovaly podle mapy, používaly buzolu, poznávaly kytky, stromy. Spoustu dětí ukázalo, že se naučilo mnoho. Plného počtu bodů a tedy i osvědčení o splnění Zálesácké maturity dostalo pro letošek však jen pět z nich. Zítra nás čekají ještě závěry etapových her a už bude zase konec dalšího tábora.

Den 14. - Závěr etapových her

Poslední den za námi. Dopoledne byl závěr malé etapové hry. Stejně jako Jeník doputoval s výpravou strýce Františka k Tyrkysovému jezeru a nalezl nový druh orchideje, i družinky nalezly svůj cíl. Cíl byl u táborového bazénku u Vosárny, při troše fantazie podobný právě jezeru. Poklad byl nalezen družinkou Orchideáci, kteří se rozhodli o něj podělit i s ostatními. Podobně tomu bylo i v případě velké etapové hry, která dnes měla svůj závěr v odpoledních hodinách. Družinky se vydaly naměřit údaje na obrovském ciferníku na Měsíční louce a se získanými informacemi potom operovaly v táboře u totemu. V textu hry bylo na aktérech rozhodnutí o tom, zda kvůli zisku pokladu zastavit orloj a riskovat tak ohrožení českých zemí, nebo zda orloj nezastavovat a ponechat si poklad symbolický – právě tento zázračný mechanismus, který odpočítává náš čas a možná i něco víc. Družinka, která poklad odhalila, se rozhodla tak, jak jsme doufali, a hmotného pokladu se vzdala. Pochvalu od nás dostali, ochudit o sladkosti a moduritové vzpomínkové symboly jsme je ale nemohli. A tak došlo i na klasické rozhazování bonbónů a ti nejšťastnější si domů odvezou i miřetínskou domovenku, nebo moduritový orloj. Večer rozlučková diskotéka a teď už naposled spát do chatiček a stanů.

Zítra budeme na Strašnické okolo 13:30, tak si nás tam, prosím, vyzvedněte.

Den 15. - Příjezd do Prahy

Všichni jsme se v pořádku vrátili zpět do Prahy. Děkujeme všem zúčastněným za krásných čtrnáct dní a těšíme se na další tábor v našem malebném údolí.


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)