Den 0. - Tábor Online

Přátelé, táborníci,
letos můžete opět sledovat dění na našem táboře pomocí záložky Tábor Online a také nově na naší hlavní stránce se Vám zobrazí nejnovější zápis.
Každý den ve večerních hodinách zde přibudou informace o uplynulém dni,
samozřejmě nebude chybět ani fotografie z aktuálního dění.
Těšíme se na Vás u dalšího zápisu, tentokrát už z prostředí tábora v sobotu večer.

U odjezdu, na táboře nebo zde na stránkách Ahoj!

Den 1. Příjezd

Bylo horko, velké horko, ale my jsme to zvládli. Téměř sto dětí jsme nalodili a vyrazili směr Miřetín. V táboře už na nás čekaly teploty o krapet nižší, přeci jen je náš tábor chlazen okolním lesem. A protože jsme věděli, že už je připraven výborný guláš, ubytovali jsme se do stanů a chatek, jak nejrychleji to jen šlo, a vyrazili jsme na první večeři. Po té dobrotě jsme si ještě zahráli několik úvodních her v táboře a teď už spokojeně spíme svůj první letošní miřetínský spánek.

Den 2. Seznámení s okolím tábora

Naštěstí máme Krounku, a tak jsme celý horký den trávili v její blízkosti. Všechny oddíly byly rozmístěné v okolí potoka a hry v lese prokládaly pravidelným cachtáním. Tradiční brodění, chytání raků a koupání v tůňkách bylo logicky nejoblíbenější náplní dne. Když jsme se zrovna nechladili ve vodě, soutěžili jsme v kapitánských zkouškách. Motivací byly diplomy, které jsme rozdali na přivítacím nástupu. Když s večerem přišel příjemný chládek, celý tábor se roztančil na seznamovací discotéce.

Den 3. Zahájení VEH

Slejvák dorazil i k nám. Můžete být ale klidní, protože nás zastihl v momentě ukládání do spacáků, a tak jsou všechny děti v suchu a v pořádku ve svých postelích. Kdo by to byl řekl, že ještě odpoledne jsme řádili v potoce a byli vděční za každý stín. Dopoledne i odpoledne probíhaly další soutěže v rámci kapitánských zkoušek a zítra se už na slavnostním nástupu konečně dozvíme jména předsedů oddílů. Večer byl plný významných zahájení. Za tónů El Condor Pasa jsme se sešli v naší Vosárně a vyslechli si nejprve úvod ke Znalostem lesní moudrosti, potom k velké etapové hře. Sen o Troji začal, družinky jsou kompletní, mají své předsedy a dychtivě čekají na další etapy. Už aby byl zase další den a mohli jsme odstartovat i etapovku pro malé děti.

Den 4. Zahájení MEH

Pozor, pozor! Bájná mytologie snad není zcela ztracená! Dnes dopoledne se deset družinek utvořených z našich mladších oddílů směle pustilo do její záchrany. Všichni dali průchod své fantazii a uvedli do života pohádková zvířata, která nesou jejich skupinky v názvu. Starší oddíly věnovaly své etapové hře zase dnešní odpoledne. Zákeřné otázky prověřily jejich znalosti z historie dobývání Tróji a doplňkové úkoly zase děti přiměly uplatnit důvtip a fyzickou obratnost. Obojí dopadlo na výbornou! Od dnešního dne mají navíc oddíloví vedoucí své nové pomocníky. Skončily kapitánské zkoušky a na večerním nástupu byli červeně ostužkováni členové táborové rady - předsedové jednotlivých oddílů.

Den 5. Fotbalový turnaj dětí a vedoucích

Menší oddíly se dnes proplétaly spletitými bludišti a snažily se najít cestu ke kouzelníku Hanibalu Velebobulovi. Cestu našly a v pátek budou na slavnostním vyhodnocení první etapy oceněni. Starší oddíly si vyzkoušely šifrování, které jistojistě brzy využijí v rámci etapové hry.
Celý zbytek programu byl ve sportovním duchu – dopoledne fotbalový turnaj mladších oddílů, odpoledne starších. Večer předvedli svůj „fotbalový talent“ i týmy vedoucích - ruka, penalty, vlastní gól, to je skóre našeho utkání.

Den 6. Spaní pod širákem

Dnešní den se nesl v duchu příprav na večerní spaní pod širákem. Během dne děti prošly místa, které si pro přespání v lese vybraly. Připravily si ohniště, na kterém večer opékaly buřty. Odpoledne pokračovala Velká etapová hra, během které děti měly možnost po vzoru hlavního hrdiny Velké etapové hry procvičit své obchodní schopnosti. Večer všichni v pořádku došli na předem připravená místa, opekli si buřty a spokojeně se uložili ke spánku pod noční oblohou.

Den 7. Návrat ze spaní v přírodě

Svou první noc pod širákem si děti náramně užily. Buřty na ohni, čaje z maliní, teplá noc, vše dopadlo dobře a ráno jsme se opět v plném počtu sešli v táboře na snídani. Zálesácká je v plném proudu, a tak během dne velké holky učily nejmenší chlapečky uzle, stavěla se ohniště, orientovalo se v přírodě, poznávaly kytičky.
Odpoledne se družinky z malé etapové hry vydaly do sklepení Baziliščího hradu, aby od Moudrých knih získaly zaklínadlo, které jim pomůže Bazilišky porazit. Všem družinkám se to zdárně povedlo, a tak jsme se na cestě k záchraně Mytologie posunuli zas o krok dál. Všechny velké oddíly se věnovaly stavbě budov důležitých pro zdárný chod vznikajících měst, těžily zlato, kámen a dřevo, smlouvaly o ceny, vzájemně se pokoušely obehrát. Teď už se všichni vlníme v rytmu druhé celotáborové diskotéky.Den 8. Noční etapy MEH a VEH

Hlavním bodem programu dnešního dne byla Zdravověda. Dopoledne se všechny menší oddíly sešly ve Vosárně, kde se učily základům první pomoci, zatímco ti starší byli v lese. Odpoledne si oddíly role vyměnily. Program byl zakončen celotáborovým cachtáním v říčce Krounce. Večer čekalo na všechny děti překvapení.
Místo klasického večerního programu byli všichni svoláni do Vosárny, protože nastal čas na noční etapové hry. Účastníci Malé etapové hry se vydali na západ slunce k Dubu, odkud byli po skupinkách vysíláni zpět do tábora. Cestou měli za úkol přesvědčit šéflasičáka knížete Žervéze, aby se k nim přidal v boji proti Baziliškům. Starší rozdělili své družinky na dvě části a morseovkou si vysílali zprávy od Pomníku k Měsíční louce. Až zítřek ukáže, zda zprávy byly správně přijaty. Všechny děti zakončily noční etapu spokojeně a už jsou ve spacáku.Den 9. Příprava na putování

Dnes dopoledne navštívila naše údolí krátká dešťová přeháňka. Nikoho z nás ale ani v nejmenším nezaskočila. Než si poslední z dětí obkléklo pláštěnku, pomalu přestávalo pršet, a tak nám nic nebránilo věnovat pár chvil znalostem lesní moudrosti a vyzkoušet další skvělé hry v lese a na louce. Odpolední program malých oddílů se nesl v podobném duchu, nechybělo ani tradiční osvěžení v potoce. S velkým úspěchem se rovněž setkala akce "pocákáme hlavní vedoucí".
Velké oddíly potom věnovaly svůj čas další, tentokrát už čtvrté etapě celotáborové hry. Snažily se odhalit, kde přesně se nacházela bájná Trója. Do ní následně umístila každá družinka svou vlastní Helenu. Děti se svého úkolu zhostily fantasticky, a tak jsme byli svědky nádherné antické módní přehlídky. Během večera potom probíhaly přípravy na zítřejší celodenní výlety a zejména na putování našich dvou nejstarších oddílů. Karimatky, ešusy, baterky, kotlíky, plavky, lžíce. Máme sbaleno!Den 10. Celodenní výlety a putování

Dneska opustily všechny děti na celý den tábor a vyrazily na celodenní výlety, či putování. Putování je výsadou dvou nejstarších oddílů. Oddíl číslo jedna a pět tedy putoval na klasické místo – lom Leštinka u Skutče. Vzhledem k vysokým teplotám se na koupání v lomu těšili jak nikdy dříve. Teď už mají postavené přístřešky a spokojeně usínají uprostřed tamních borových lesů. Zbytek oddílů rozdělil své cesty mezi dva cíle.
Menší došli do Proseče, kde se buď vydali na cestu po planetární soustavě, nebo objevovali krásy Toulovcových maštalí. Starší odvážně vyrazily směr Skuteč. Všichni „celodeňáci“ byli do večeře zpět, najedli se a aby toho dobrodružství nebylo málo, přenocovat se rozhodli mimo své chatičky a stany – někteří spí ve Vosárně, někteří v lese v blízkosti tábora.Den 11. Příprava na Zálesáckou maturitu

Dneska už panovala táborem lehká nervozita. Důvod? Zítřejší zálesácká maturita. Hloučky dětí se neustále tvořily u materiálů vyvěšených ve Vosárně, oddíloví vedoucí probírali poslední resty a s dětmi opakovali, co se učili v průběhu celého tábora. Odpoledne jsme se s dětmi vydaly na Vlkodlačí ostrov pro zázračnou bylinu, zvanou routa. Z každé družinky byl unesen jeden člen, kterého ostatní měli za úkol najít a vysvobodit. Všechny družinky byly úspěšné, a tak je před námi poslední úkol. Zvládnout boj o Baziliščí hrad.Den 12. Zálesácká maturita

Puťáci se v pořádku vrátili a tábor se opět sešel v kompletním počtu. Dopoledne měli naši výletníci ještě chvilku čas na oddych, když menší oddíly běžely zálesáckou maturitu. Odpoledne však zkouška zálesáctví dohnala i je. Stanoviště – zdravověda, uzle, ohně, ohniště, tábořiště, pila, sekera, nůž, orientace, příroda.
Vše, co se děti učily po celý tábor, dnes mohly uplatnit. Ti nejlepší byli oceněni na večerním slavnostním nástupu a z rukou Mácy – hlavní vedoucí – obdržely stuhy se symbolem sovy, či jezdce. Sova v pavéze je určená pro mladší kategorii, jezdec pro starší. Večer probíhalo celotáborové Hututu. Většina z nás hrála, kdo nehrál, alespoň fandil. Další skvělý den za námi, jen škoda, že zálesácká maturita je předzvěstí blížícího se konce.Den 13. Hledání pokladu MEH

Včerejší body ze zálesácké maturity byly započítány do poslední etapy v rámci obou celotáborových her. V malé hře byla tedy vyhlášena tato poslední část, dále vítězové celé etapové hry a v úplném závěru došlo na tradiční hledání pokladu.
Všichni, kdo se účastnili či podíleli na hře Záchrana Mytologie, dostali na upomínku Hanibaly Velebobule či pamětní listy. Mytologie byla zachráněna a Šimon s Penelopkou se mohou spokojeně vrátit domů. V rámci velké hry byly vyhlášeny dvě etapy a děti si vyslechly poslední část textu. Teprve zítra se dozví, zda Heinrich Schliemann nalezne svou vysněnou Tróju. Na závěrečné vyhodnocení a hledání pokladu si tedy ještě musejí počkat. Pokud zrovna neprobíhaly etapovky, hrály se hry v celém širém okolí, které všichni doprovázeli nezbytným osvěžováním v říčce Krounce. Další horký, ale přesto skvělý den je za námi.Den 14. Hledání pokladu VEH

Dnes se dočkala svého závěru i velká etapová hra. Družinka Apoloni zvítězila a měla tu čest vypravit se hledat poklad. Stejně jako Heinrich Schliemann nalezl bájnou Tróju, naše družinky za vzájemné spolupráce doputovaly ke svému pokladu.
Pomocí těžiště byla na Brodě nalezena první informace, ta pak doputovala morseovou abecedou přes všechny družinky družinky až do tábora, aby potom rychlý posel odnesl správné heslo na místo určení a poklad mohl být konečně vyzvednut. Menší oddíly se rozloučily s okolím a naposledy si zahrály své oblíbené hry. Poslední slavnostní nástup byl věnován především těm, kteří s námi již příští rok nemohou jet. Těm nejstarším jsme rozdali pamětní totýmky a zahráli tradiční Valčík na rozloučenou. Večer je zakončen rozlučkovou diskotékou.


--- Zítra dorazíme do Prahy kolem 12:30, těšíme se na vás. ---
Den 15. Návrat do Prahy

Odjezdový den je ten nejsmutnější. Všechno zabaleno, tábor uklizen a připraven k předání dalšímu turnusu. Najednou ztrácí svou „druhoturnusovskou zabydlenost“, na které čtrnáct dní intenzivně pracujeme. Ve Vosárně není plátno z Mytologie ani Tróji, znalosti lesní moudrosti, Rada starších, denní rozkaz, na branách nehlídají hlídky, u srubu nesedí Máca s Mirkou. Najednou prázdno. Nafotili jsme poslední hromadné fotky a v deset hodin nasedli do autobusů a vyrazili do Prahy. Všechny děti v pořádku předány, tábor definitivně skončil. A my si jdeme pouštět táborové písně, prohlížet fotky a vzpomínat, jak to bylo skvělé. Děkujeme za krásný tábor a těšíme se v příštím roce!


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)