Den 0. - Tábor Online

Přátelé, táborníci,
Tábor Online je tu opět pro Vás.
Každý den ve večerních hodinách zde vyvěsíme informace o uplynulém dni,
samozřejmě nebude chybět ani fotografie z aktuálního dění.
Těšíme se na Vás u dalšího zápisu, tentokrát už z prostředí tábora v sobotu večer.

U odjezdu, na táboře nebo zde na stránkách Ahoj!

Den 1. - Příjezd do tábora

Vážení sledující,
Odjezd z Prahy se i přes nepřízeň počasí vyvedl na výbornou.
Po cestě nenastaly žádné problémy a do údolí jsme dorazili v pořádku.
Starší děti se ubytovaly do stanů a mladší obsadily chatky.
Počasí nám bohužel zatím nevychází vstříc, takže jsme museli odložit první nástup
na nedělní ráno.
Doufáme, že se dětem bude na našem táboře líbit a že se nám záhy zlepší počasí.

Den 2. - První plný den v táboře

Počasí se bohužel nezlepšilo, ale v naději očekáváme lepší. Nikomu to ale neubírá energii do hraní her ani soutěžení o diplomy. Všechny děti se dnes poprvé podívaly mimo tábor do lesa.
Dnešním dnem začaly také zápolit o stužku vedoucího oddílu, člena tzv. Táborové rady. Kvečeru se uskutečnil první slavnostní nástup u stožáru. Po nástupu se děti odebraly
do jídelny, kde se rozezněly tóny úvodní seznamovací diskotéky. Unavené, ale plné nových zážitků a dojmů usínají v chatkách a stanech.

Den 3. - Zahájení Velké etapové hry

Dnešní den začal stejně jako skončil den předcházející, to jest děštivě. Po obědě se k nám do údolí konečně prodralo sluníčko. Během dne byli zvoleni a na dnešním nástupu slavnostně vyhlášeni a ostužkováni předsedové oddílů.
Po nástupu se nejstarší oddíly odebraly do Vosárny, aby se zaposlouchaly do úvodního textu velké etapové hry Faraon I. Dozvěděly se složení soutěžních družinek a mezi sebou si zvolily předsedy družinek neboli Radu starších.
Každý předseda poté obdržel deník výpravy, aby do něj společně zaznamenávaly vše podstatné na své cestě za pokladem. Následně se Rada starších a vedení etapové hry přesunuly do lesa, kde v nezapomenutelné atmosféře složily slavnostní přísahu.

Den 4. - Zahájení Malé etapové hry

Dnes dopoledne se i menší oddíly dočkaly zahájení svojí etapové hry, která letos nese název Sněhová královna. Byly rozděleny do skupinek, aby mohly společnými silami postupně složit rozbité zrcadlo, díky kterému se dostanou do říše, kde vládne Sněhová královna.
Odpoledne se uskutečnila první etapa Velké etapové hry. Jejich družinky se vydaly
ve stopách deníku výpravy Faraon hledat během archeologických vykopávek ukryté egyptské artefakty.
Po nástupu se nejmenší oddíly sešly u táborového ohně a za zvuku kytary zpívaly písničky.

Den 5. - Fotbalový turnaj dětí a vedoucích

Dnes odpoledne nejmenší děti rozehrály první etapu malé hry, ve které hledaly kytičky v zahradě Jarní královny a úspěšně rozluštily zprávu v nich skrytou.
Mezitím byly největší děti rozděleny do čtyř smíšených týmů a vzájemně soutěžily
ve fotbalovém turnaji. Po nástupu se uskutečnilo exhibiční fotbalové utkání vedoucích, taktéž ve smíšených družstvech.
Všechny děti srdnatě fandily a vytvořily neopakovatelnou atmosféru k tomuto jedinečnému a až do konce napjatému zápasu.

Den 6. - Den druhých etap

Velká etapová hra během dopoledne rozehrála svoji druhou etapu. Družinky musely projít přes čtyři katarakty, na nichž plnily zapeklité úkoly. Odpoledne se v malé etapové hře skupinky přesunuly do léta. Měly za úkol odhalit tajnou zprávu v zámku letní královny.
Původně plánované spaní v lese jsme kvůli rozmarům počasí odložili. Opečený buřt jsme si však uzmout nenechali a všichni si tak na něm mohli smlsnout v prostorách tábora.

Den 7. - Druhá diskotéka

Nejstarší děti se dnes naučily další část
ze Znalostí lesní moudrosti. Zaměřily se
na orientaci a práci s buzolou, kterou poté využily odpoledne při třetí části etapové hry v azimutovém závodě.
Malé oddíly si také rozšířily své obzory v ZLM
a zahrály si Mravenčí olympiádu. Díky teplejšímu počasí se děti mohly vykoupat v potoce a v prostorách tábora. Po nástupu se
v jídelně událo již druhé celotáborové disco, tentokráte ve stylu Česko-Slovenských hitů a setkalo se s nebývalým úspěchem.

Den 8. - Noční etapy MEH a VEH

Dnes se vyučovala pro nejstarší oddíly další kapitola ZLM, a to zdravověda.
Po nástupu se rozehrála večerní etapa Malé hry. Děti šly lesem po družinkách a na trase potkaly loupežníky, od kterých musely získat soba, díky kterému se mohou dostat do Zimy. Tam najdou uvězněného Káje.
Po oficiální večerce následovala noční etapa Velké hry. Nejprve družinky vyluštily oříškovou morseovku a poté se přesunuly do lesa, kde měly za úkol zabít hrocha. V táboře pak zahrály divadelní scénku na tento motiv. Tímto úkolem družinky uzavřely noční etapu.
Všechny děti si obě noční hry moc užily a v pořádku dorazily do tábora.
Spokojení a s dobrodružnými zážitky z nočních her usínají v táboře.

Den 9. - Přípravy na putování

Nejmladší děti se dnes po vzoru nejstarších naučily zdravovědu. Po obědě jsme vyhodnotili úspěšnou včerejší noční etapu VEH. Během odpoledne a večera se všechny děti pečlivě připravovaly na zítřejší celodenní výlet, potažmo vícedenní putování.
Dnešní počasí nám sice moc nepřálo, ale drobné deštíky nakonec náš program nenarušliy.

Den 10. - Celodenní výlet a putování

Dnešní den byl celý ve znamení celodenních výletů a putování. Počasí sice nebylo podle našich představ, ale dětem neubralo energii a směle pokračovaly v pochodu do města.
Mladší holčičky se podívaly do Městského muzea ve Skutči na obuvnickou expozici. Další zbývající tři oddíly se vypravily do Proseče. Nejmladší chlapečci a holčičky kratší cestou po silnici, starší děti delší cestou přes Zderaz. Všichni výletníci se úspěšně vrátily do tábora. Dva nejstarší putující oddíly dnes v noci spí mimo tábor.

Den 11. - Přípravy na Zálesáckou maturitu

V malé etapové hře se odehrála dnes již čtvrtá etapa. V ní se děti ocitly v Zimě, kde měly za úkol dostat se do zámku Zimní královny. Náplní etapy bylo postavit sněhuláky z přírodních materiálů, které našly v lese. Vyhrál ten nejhezčí
a nejoriginálnější.
Velké oddíly jsou stále na putování, vše probíhá podle plánu. Poslední noc tráví v blízkosti tábora a vrací se za námi zítra na snídani.
Odpoledne se uskutečnil fotbalový turnaj čtyř smíšených družstev menších oddílů,
který se všem líbil a děti si ho moc užily.
Po večeři se mladší oddíly připravovaly na zítřejší zkoušku ze Znalostí lesních moudrostí, kde mají možnosti získat Zálesáckou maturitu.

Den 12. - Zálesácká maturita MEH

Ráno před snídaní se nejstarší děti vrátily
v pořádku z vícedenního putování.
Dnešní dopoledne bylo ve znamení Zálesácké maturity MEH. Na stanovištích se děti musely popasovat s otázkamy z několika okruhů. Mezi tyto okruhy patří zdravověda, uzle, ohně a ohniště, orientace, příroda a pila, sekera, nůž.
Odpoledne bylo věnováno VEH - družinky měly
za úkol najít náhrobky čtyř kněží, díky nimž je možné pomocí šifrovacího klíče rozluštit cestu k pokladu. Po nástupu se zbytek dětí připravoval na zítřejší zkoušku ze ZLM, zatímco menší si užily příjemný večer u táborového ohně.

Den 13. - Zálesácká maturita VEH a závěr MEH

Dnes dopoledne se uskutečnila Zálesácká maturita VEH. Odpoledne se neslo v duchu zakončení Malé etapové hry. Družinky postupně hledaly poklad. Rozdaly se pamětní listy všem účastníkům a diplomy absolutním vítězům celé hry. Družinka, jež vyhrála, si po zásluze vychutnala pocit vítězů ze získaného pokladu.
Na nástupu bylo slavnostní předání stužek, jejichž držitelé mají právo se titulovat Znalci lesní moudrosti. Během večera se celý tábor sešel u oblíbené hry jménem Hu-tu-tu.

Den 14. - Závěr VEH a rozlučkové disco

Dnešní dopoledne se děti postupně loučily s táborem a okolím. Odpoledne proběhla závěrečná část Velké etapové hry, v níž vítězná družinka ukrývala deník Expedice Faraon,
který sehraje důležitou roli v etapové hře i příští rok.
Na slavnostním nástupu jsme rozdali pamětní totemy těm, kteří už s námi kvůli věkové hranici nemohou jet jako děti příští rok.
Po nástupu se všichni zaposlouchali do rytmů rozlučkové diskotéky, kde proběhl i karnevalový rej. Emoce a vzpomínky vypluly naplno na světlo a na táboře se nenajde dušička, které by se chtělo právě v tyto nezapomenutelné okamžiky odjet domů za rodinou a přáteli.

Zítra je plánovaný příjezd do Prahy(Strašnická) cca v 16:30.


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)