Den 0. - Představujeme Tábor Online

Vážení rodiče a táborníci,
Letos jsme pro Vás připravili projekt, který, jak pevně věříme, Vám umožní být blíže dění na našem táboře a alespoň takto na dálku být nejenom informován o provozní situaci na naší základně, ale i prožívat s Vaším dítětem krásné chvíle v našem údolí. Pod záložkou "Tábor Online" na hlavní liště našich webových stránek naleznete každý den ve večerních hodinách krátké shrnutí právě proběhlého dne spolu s obrazovou přílohou.
Doufáme, že tento v historii tábora originální projekt přispěje k pokojnému prožití tábora z Vaší strany a prohloubí tak naše vzájemné vztahy.
Příjemné počtení Vám za kolektiv výchovných pracovníků přeje Marek Pýcha (HV)

Den 1. - Příjezd

Po drobných nešvarech na místě odjezdu všechny děti i vedoucí v pořádku dorazili do tábora, kde je personál kuchyně přivítal výborným guláškem. Po ubytování do chatek, případně stanů, začaly děti poznávat prostředí tábora i své kamarády v oddíle. Mimo jiné proběhl první seznamovací nástup, běhěm nějž vznikla přiložená ilustrační fotografie. Mezi dětmi panuje výborná nálada, bonbónky proti stýskání prozatím nebyly potřeba. Velmi se těšíme na další den, těšte se s námi.

Den 2. (Sobota)

Děti dnes začaly plnit různé soutěže a dovednostní úkoly pro rozdělení do družinek etapové hry, takzvané "kapitánské zkoušky". Vyhodnocení těch nejlepších a jejich odměnění diplomy a drobnými cenami proběhlo na večerním nástupu. Závěr dne pak děti protančily na diskotéce. Počasí je dobré, zatím žádné problémy.

Den 3. (Neděle)

Třetí dopoledne jsme věnovali seznamování s okolím a návštěvě významných míst v blízkosti našeho tábora. Po obědě jsme využili příznivého počasí a hromadně vyrazili na místní koupaliště. Večer se pak pro starší oddíly otevřela nová kapitola táborového života v podobě etapové hry. Ani mladší oddíly nepříjdou zkrátka, jen si na tu svou musejí počkat do zítra...

Den 4. (Pondělí)

Počasí se v našem údolí vyvíjí velmi slibně, po nočním hřmění nás čekal další slunečný den plný her a pohody. Po snídani se naše menší oddíly konečně dočkaly zahájení své etapové hry, kde se v hrané scénce seznámily s hlavní hrdinkou příběhu, Dorotkou, se kterou budou v následujících dnech prožívat její pohádková dobrodružství. I starší si prošli svou částí příběhu a po večerních víceoddílových hrách se všichni odebrali do svých spacáků načerpat energii pro další den.

Den 5. (Úterý)

Západ slunce pozorovaný od našeho památného dubu, doplněný hrami a skupinovým fotem, neměl ve společnosti oddílu nejstarších dívek sebemenší chybičku. Během odpoledního programu si, za krásného počasí, naši mladší prošli další částí příběhu. Starší oddíly nás pak dopoledne překvapily svými schopnostmi v lustění a spolupráci, i jejich etapová hra se tedy velmi vydařila. Ani noční přeprška, kterou začal tento den, nedokázala narušit hladký průběh táborového dění, o čemž svedčilo množství pokřiků přednesených na nástupu.

Výňatek z večerního rozkazu, TÁBORE POZOR,
Připomínky vedení tábora:
Vedení tábora uděluje mimořádnou pochvalu všem jedincům kteří se podíleli na zušlechtění prostor tábora, jmenovitě:
Za I.oddíl: Pacák Jakub, Marek Tomáš, Príhoda Roman, Bureš Dominik, Novotný Vojtěch, Stískal Roman, Vlk Tomáš
za II.oddíl: Doležal Filip, Hanzal Jakub, Zelenka Patrik, Chajda Petr, Klíma Tomáš, Provázek Lukáš, de Chiffreville Hubert, Heuer Janek, de Chiffreville Axel
za V.oddíl: Málková Tereza, Jonášová Barbora, Nováková Veronika, Hrušková Lucie, Zajíčková Kristýna, Lojková Denisa, Neradilová Kateřina, Šamolinová Tereza, Soprová Lenka, Čermáková Denisa, Vackářová Zuzana, Málková Barbora, Lancmanová Anna
za VI.oddíl: Benediktová Vendula, Hájková Nela, Štefániková Aneta, Šedivá Lucie, Brettschniederová Nicola, Ondráková Michaela, Pichlová Denisa, Klusoňová Simona, Neradilková Anna, Kubešová Veronika, Měchurová Jana, Holubová Barbora.
a výchovným pracovníkům: Jiřímu Štěpánkovi, Filipu Čížkovi, Mirce Kotlasové, Evě Levorové, Ondřeji Červenému, Tomáši Kaclíkovi, Vítku Pýchovi, Jiřímu Milecovi, Petře Muselíkové, Zdeňku Štěpánkovi, Zuzaně Krskové a Jakubu Lancmanovi.
Rozkaz podepsal HV Marek

Den 6. (Středa)

Dnešní den byl mimo jiné věnován opékání buřtíků a spánku v lese. Činosti s tímto spojené, jako je příprava ohniště a přístřešku, proběhly s dostatečným předstihem během denního programu, a nic tedy nebránilo příjemnému strávení večera. U některých oddílů se ozvaly i kytary. Počasí nás i přes svou původní nestálost nakonec nezklamalo, a dovolilo tak dětem prožít krásnou atmosféru večerního táboráku.

Den 7. (Čtvrtek)

Je něco málo po jedenácté večerní a táborem tiše doznívá melodie troubené večerky.
Dle našich zvyků nese jasnou zprávu, diskotéka definitivně končí. Po krátké odmlce jsme opět prožili večírek pod širým nebem a věřím, že atmosféra našeho, měsícem osvíceného, údolí v kombinaci s "Miřetínskými hity" ohromila děti stejně tak, jako mnohé z nás o pár let dříve. Nejvíce mne o tom přesvědčila situace, kdy si děti, zastoupené předsedy svých oddílů, vyžádaly její dvojité prodloužení...
Ale teď hurá do spacáku načerpat síly na další den.

Den 8. (Pátek)

Hurónský řev se rozlehl táborem. Z výpravy za poslední částí celku se vítězně vrátily družinky starších dětí a nad hlavou držely nalezené destičky. Incké zlato je zas o kus blíže. Malé děti převzaly večerním programem štafetu od velkých a prožily si svůj křest ohněm při noční etapě. Všechny statečně překonaly svůj strach, porazily zlou čarodejnici, v pořádku se vrátily do tábora a po troše přesvědčování, že se čarodějnice opravdu nevrátí, pokojně usnuly.
I naše starší děti musí mít pro strach uděláno, protože zítra v noci se vydají na incké pohřebiště pro ztracenou mapu, ale to jim prosím neříkejte.

Den 9. (Sobota)

Jak jsme slíbili, tak se také stalo. Pozdně večerní program byl věnován výpravě našich nejstarších oddílů na incké pohřebiště, kde většina družinek úspěšně prošla zkouškou úsudku a odhodlání. Program pro mladší oddíly byl dnes, po včerejším namáhavém večeru, laděn spíše odpočinkově. Sestával převážně z tvořivé činnosti, jako například stavění domečků pro lesní tvory, budování mohutných vodních děl a jejich soustav na naší říčce Krounce a přemýšlení, jak co nejvíce postříkat své vedoucí a kamarády na koupališti. Jak vidno, počasí nám i přes nemilé předpovědi stále dopřává hodně slunce a pohody.

Den 10. (neděle)

Tábor se přehoupl do druhé poloviny a děti i my si začínáme mnohem více vážit každé chvilky v našem údolí, neboť víme, že druhá polovina vždy uteče jako voda, tábor skončí a zbudou jen vzpomínky. Tomu odpovídal i dnešní program, jak "malé" tak "velké" etapové hry. Maličcí konečně s Dorotkou a jejími kamarády dorazili za "velkým Ozem, který je strašlivý," a všichni velcí konečně dokončili svou sbírku inckých destiček a marně si celé odpoledne lámali hlavu, jak je mají správně použít.


Večerní program pak všichni táborníci využili k přípravě na zítřejší putování.

Dnes Vám mimořádně přinášíme dvě fotografie, které zachycují zítřejší odchod dětí na putování. Trochu zvláštní, uznáváme, ale jak vidíte, v našem údolí není nic nemožné.

Den 11. (Pondělí)

Dnes nadešel den velkého putování.
Péče, kterou děti včera večer věnovaly přípravám, se naplno zužitkovala dnes ráno, kdy nejmladší oddíly odešly na výlet jako první. Mířily do nedaleké Proseče, kde se po krátkém nákupu osvěžily na místním koupališti.
To starší děti prohlásily, že ujdou více. Jak řekly, tak i udělaly a setkaly se s nejmladšími v Proseči, ovšem nešly cestou nejkratší, nýbrž si cestu zpestřily návštěvou Kutřína a Zderaze.
Na zadní bráně panovala po ránu drobná nervozita, nikdo si nebyl úplně jist, podaří-li se dojít na vlakovou zastávku včas a jestli vlak vůbec přijede. Střední oddíly se rozhodly vyzkoušet poprvé výlet až do vzdálené Poličky. Výlet se nakonec velmi povedl a děti u večerního ohně ještě dlouho vyprávěly zážitky z míst, kam se dodnes žádný z našich táborníků nepodíval.
Naši nejstarší jsou letos opravdu ozdobou tábora. S tak dobře připravenou skupinou by člověk rád vyrazil i na delší než dvoudenní putování. Věříme, že cesta a spaní mimo tábor je naplní zážitky na celý život, stejně jako nás v jejich letech. Dnes večer jsme přijali jejich pozvání a zajeli je navštívit, z čehož Vám přinášíme obrazovou dokumentaci. Všechny děti, až na nejstarší, jsou ve zdraví v táboře, nejstarší čekáme zítra na oběd a těšíme se na večerní nástup na pokřiky z putování.

Den 12. (Úterý)

Tábor žije "Zálesáckou"!
Zítřek je zasvěcen Znalostem lesní moudrosti, a proto dnes mnozí táborníci propadají zbytečné panice a snaží se na poslední chvíli dostudovat, co se dá. My osobně nechápeme proč. Naši nejstarší prokázali nejen výbornou znalost tábornických dovedností, ale hlavně našich ideálů už jen tím, že celý polední klid a část odpoledního programu odpovídali na nesčetné otázky mladších a snažili se jim názorně ukázat vše, co by zítra mohli upotřebit.
Děti jsou sice ze zítřka drobet nervózní, ale dle nálady v táboře jsou prostě jen plni očekávání. I my se velmi těšíme, neboť zítřejší zjištění budou zrcadlem naší práce na táboře. V noci a k ránu nad Miřetínem a Skutčí drobně sprchlo. Tato příhoda ovšem nemohla naše putující děti vyrušit z pokojného spánku pod správně postaveným přístřem. Všichni putovníci se vrátili v pořádku do tábora, čímž se uzavřelo naše poznávání vzdálenějších krajů. Držte nám všem zítra palce.

Den 13. (Středa)

Třináctý den je dnem velkým.
Dnes všichni táborníci vyběhli na trasu aby na jednotlivých stanovištích prokázali, co vše se během tábora ze Znalostí lesní moudrosti naučili. Začátek dne sice poznamenala drobná nepřízeň počasí ale to nikoho neodradilo. Všechny děti se k úkolu postavily zodpovědně a celou cestu se snažily, aby získaly co nejvíce bodů a tedy i zelenou stuhu. Výsledky budou známy zítra.

Den 14. (Čtvrtek)

Malé děti dnes k ránu nemohly dospat a jejich dopoledne se nekonečně vleklo. Moc dobře věděly, že odpoledne je čeká zakončení jejich etapové hry, a s ním spojené hledání POKLADU. Poklad byl fikaně schován uprostřed Smaragdového města, postaveného pro naše účely z mechu a kapradí. Děti dostaly za úkol vyluštit krátkou zprávu, ze které zjistily, kterým směrem se vydat a následně ho vyrazily vyzvednout. Poklad byl opravdu velký, tak aby stačil pro všechny. Vítězové nezaváhali ani chvilinku a o poklad se rozdělili s kamarády z ostatních družinek. Z úsměvů na dětských tvářích můžeme soudit, že se "malá" hra letos opravdu vydařila a my doufáme, že vy budete mít obdobný pocit, až Vám o ní budou děti vyprávět. Na večerním nástupu, který byl dnes z nejslavnostnějších, proběhlo vyhlášení těch, kteří úspěšně složili zkoušku ze Znalosti lesní moudrosti. Byly jim předány nejvyšší symboly našeho tábora společně s právem je užívat, aby každý na první pohled mohl poznat, co dokázali. Můžete na ně být více než hrdí.

Den 15. (Pátek)

Poklad byl nalezen !
Pod Sluneční stélou u základů Velké pyramidy v Cuscu byl ukryt celý bájný poklad Incké říše. Vítězná družinka odsunula stélu i dřevěnou desku a vynesla na sluneční světlo první truhlu s pokladem. Ceny v ní obsažené patřily pouze jim, přesto se o ně podělili s ostatními. Pak ovšem z hlubin času vynesli i truhlu druhou, která byla naplněna pravým Inckým zlatem.
Avšak ejhle, cestu k němu chránilo osm zámků.
Bylo třeba použít osm klíčů.
Osm klíčů od osmi družinek.
Jeden po druhém vstávali předsedové a každý za svou družinku pomáhal svým klíčem otevřít cestu k pokladu. Víko truhly pak odlopili všichni společně a místnost naplnila záře Inckého zlata. Ceny a upomínkové předměty, které pro děti vyrábíme přímo na táboře a patří tudíž mezi dětmi k nejcennějším, byly pečlivě rozděleny mezi všechny účastníky etapové hry.
Velká etapová hra pro rok 2009 byla úspěšně zakončena.
Večer pak proběhl rozlučkový večírek.

Den 16. (Sobota)

Dnes v šestnáct hodin dvacet pět minut dorazily autobusy k O2 aréně.
Všechny děti jsou v pořádku doma - Tábor Miřetín 2009 skončil.

Z našeho pohledu proběhl tábor poklidně a vše zamýšlené se zdařilo. Nasazení výchovných pracovníků a i samotných dětí způsobilo, že děti tábor nejenom prožily, ale i se aktivně podílely na jeho běhu a rozvoji. Po jejich účasti je tak tábor zas o něco krásnější. Svým přístupem k táboru připravily krásné chvíle nejen sami sobě, ale i nám, výchovným pracovníkům. Troufáme si tvrdit, že na letošní ročník budou obě strany dlouho a s nadšením vzpomínat.
Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kteří se Miřetína 2009 jakkoliv účastnili.

Taktéž bych chtěl poděkovat za přízeň a ohlasy, které jste adresovali projektu Tábor Online. Ze zpětného pohledu můžeme projekt již teď označit za úspěšný a doufáme, že našemu táboru zachováte přízeň i během celého roku a budete společne s námi prostřednictvím těchto stránek sledovat přípravy na Tábor Miřetín 2010.

Za kolektiv táborníků se s Vámi z Tábora Online loučí
Marek Pýcha


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)