HISTORIE

Tábora Měsíčního Údolí

Počátky našeho turnusu lze datovat do druhé poloviny 70. let minulého století. V té době začali jezdit na druhý turnus tehdejšího tábora Filmového studia Barrandov (FSB) dva naši kamarádi. Oba jezdili nejdříve jako oddíloví vedoucí. Postupně se propracovali do funkce zástupce hlavního vedoucího a tak zvaného „sporťáka“. Hlavním vedoucím byl v té době pan Vladimír Filas - ředitel učňovského závodu, který mohl trávit v Miřetíně celé léto a také to s chutí dělal. Původně vedl všechny tři turnusy. Turnus trval tehdy 21 dnů, a tak tři turnusy pokrývaly celé prázdniny.
Postupně jsme se osamostatňovali a dá se říct, že na začátku 80. let minulého století se II. turnus jasně vymezil a začal svoji v tuto chvíli více jak třicetiletou historii. Hlavním vedoucím se stal Ing. Ivan Štěpánek a byl jím až do roku 1994. Dnes již bohužel není mezi námi. Zemřel na vážnou chorobu v roce 2000. Část tehdejších oddílových vedoucích byli zaměstnanci FSB, část studenti a další byli kolegové a přátelé hlavního vedoucího. Toto období trvalo celá 80. léta, i když mezi oddílovými vedoucími postupně docházelo k obměně nejen generační. Vytrvalo jen několik stálých pracovníků a jejich potomků, kteří v druhé polovině 90. letech přebrali štafetu.
Přelomovým rokem je rok 1995. Ivan skončil rok před tím ve funkci hlavního vedoucího a až do roku 2008 jsme se ve funkci hlavního vedoucího a zástupce spravedlivě a podle časových možností střídali. Každý z nás přinesl něco svého (viz naši táborníci). Během těchto třinácti let prošlo funkcí výchovných pracovníků II. turnusu veliké množství lidí. Málokdo se však, kromě dvou tří členů původního kolektivu, dokázal v té době věnovat táboru déle, než několik málo let. Postupně se však formuje již druhá generace našich potomků a jejich kamarádů (viz naši vedoucí).

Dalším přelomovým rokem je rok 2015, kdy se po letech do miřetínského tábora vrátil třetí – filmařský turnus. Provozovatelem tábora se stal ZO KINOS Barrandov Studio společně s neziskovou organizací Duha Miřetín. V průběhu jara 2015 došlo k rozsáhlým opravám prostředí tábora, byly provedeny zejména natěračské, truhlářské, elektrikářské práce a mnoho dalšího. Byly nakoupeny nové celty na veškeré stany, provedeny revize všeho druhu. Rekonstrukce se zúčastnili pracovníci druhého a třetího turnusu a bývalí i současní barrandovští mistři řemesel. Toho léta proběhly dva čtrnáctidenní turnusy. První – sportovní turnus byl zrušen, náš druhý – zálesácky turnus ponechán a prázdniny uzavřel třetí – filmařský turnus.

Dva programové vrcholy tábora
Od samého začátku své samostatné existence má II. turnus dva programové vrcholy. Jedním z nich jsou Znalosti lesní moudrosti a druhým etapové hry.
Proces vzniku etapové hry od myšlenky až k jejímu provedení na táboře má, přes měnící se dobu a především technické možnosti, stále stejné rysy. Autor sepíše text. Pak se musí propracovat systém bodování. Někteří autoři pracují opačným systémem. Vytvoří bodování, a pak teprve píšou text. Následně jsou kontaktováni tvůrci symbolů, aby připravili vizuální stránku hry - mapy, plánky, pečetě, odměny a v neposlední řadě návrhy diplomů. Původní etapové hry byly čteny vedoucím hry z papíru dětem přímo na táboře. Později jsme se přes záznam textu na páskovém magnetofonu propracovali k dnešní digitální podobě zvuku. Vznik zvukového záznamu etapové hry je oblíbeným zpestřením jarního víkendu výchovných pracovníků a prověří schopnosti každého z nás. Samostatnou kapitolou je doprovodná hudba her. Z některých skladeb se postupem let staly vysloveně symboly tábora. Za dobu naší existence vzniklo veliké množství her. Některé měly více dílů, některé byly vícekrát přepisovány do modernější podoby.  Mají náměty především historické a sci-fi. Jedenkrát jsme se odvážili zpracovat námět Rychlých šípů. Pro malé děti slouží za náměty knihy pro mládež.
Další vrchol programové náplně tábora jsou Znalosti lesní moudrosti. Tato část naší činnosti je popsána v samostatné kapitole.

Naše symboly:
Pracovníci FSB vždy měli velice blízko k výtvarnému projevu. Jejich cit pro materiál a profesní zdatnost umožnily, že dnes máme veliké množství symbolů. Některé z nich mají již historickou hodnotu, jiné jsou zcela aktuální. Výrobky z nejrůznějších materiálů potěšily generace dětí a dodnes zdobí u mnohých z nás zdi našich domovů nebo pracovišť. Pro Vaši představu zde uvádíme historii tří nejstarších a nejdůležitějších.

  • Znak našeho turnusu, tzv. domovenka, byla na základě našeho návrhu pro náš turnus vytvořena roku 1983 barrandovským pracovníkem p. Ivanem Šabinským. Od roku 2000 je drobně pozměněný (počtem hvězdiček v záhlaví) znak II. turnusu užíván p. Jiřím Bozděchem jako symbol celého tábora.
  • Symbol Jezdce vyjíždějícího na svém koni z noční tmy do jasného světla pravdy se poprvé na našem táboře objevil roku 1987. Autorem předlohy, dle fotografie skutečného jezdce TURF clubu, je Eduard Ziebicker.
  • Modrá stuha pro předsedy družin v etapové hře s vyobrazením táborového totemu je společným dílem Zdeňka Štěpánka (myšlenka stuh), Miroslava Bizoně (modelová předloha) a Ivana Šabinského (grafické ztvárnění), poprvé uvedena na našem táboře v létě 1988. Ostatní rozlišovací stuhy spatřily světlo světa nedlouho poté.


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)