Vánoce v Miřetíně

Zdravím všechny příznivce druhého turnusu TMU,

v úterý 27.12.2011 jsme podnikli zimní výpravu do našeho Údolí. Bohužel se nám nepodařilo Vysočinu zastihnout pod sněhovou pokrývkou, jako tomu bylo při loňském vánočním výjezdu. I tak ale byl výlet dalším zážitkem, na který hned tak nezapomeneme. Tradiční součástí byl přípitek u Dubu, rozdávání miřetínských PF, procházka po okolí a následně cesta do nedaleké Poličky na dobré jídlo. Více o našem výletě naleznete v blízké době v táborové Kronice a také fotografie budeme postupně doplňovat do Fotogalerie.

Jinak jsme ve fázi příprav obou etapových her, vymýšlíme i několik novinek do Znalostí lesní moudrosti a na první schůzku v roce 2012 plánujeme pozvat vybrané uchazeče na nové praktikanty.

Celému kolektivu druhého turnusu děkuji za výbornou spolupráci a za to, že tvoří náš druhý turnus tak úžasným, všem našim příznivcům děkuji, že jsou s námi a úplně všem dohromady přeji do nového roku jen to nejlepší!

Mirka Kotlasová
HV
Napsáno 29.12.2011 16:23:47

Rozloučení před zimou

Vážení příznivci našeho turnusu,

jelikož zimy jsou v miřetínských končinách obzvláště mrazivé a delší pobyt v táboře není příliš reálný, je tradicí využít posledního teplejšího víkendu k rozloučení se s naším Údolím. Rozhodli jsme se pro víkend 7. – 9. října 2011.

Jenomže chladné počasí dorazilo na Vysočinu o něco dříve. Znalí miřetínských podmínek, jsme se však nenechali zastrašit, oblékli jsme zimní bundy a podnikli jsme víkend v duchu tradičních táborových aktivit. V pátek jsme vyrazili na procházku k Dubu na západ slunce, v sobotu jsme podnikli výlet do Toulovcových maštalí a večer absolvovali velkolepou šifrovací soutěž.

Teď už jsme zase v Praze, pravidelně se scházíme a začínáme spřádat plány na příští rok. Vzpomínejte s námi v táborové fotogalerii (http://druhyturnus.ic.cz/galerie/), kam průběžně dodáváme fotky z našich celoročních aktivit a těšte se na další léto!

Za celý kolektiv výchovných pracovníků
Mirka Kotlasová
HV
Napsáno 15.10.2011 20:05:57

Poslední brigáda před zahájením

Zdravím všechny příznivce našeho turnusu,

mnozí z našeho týmu výchovných pracovníků se o víkendu 25. - 26. června zúčastnili poslední předtáborové brigády v našem údolí. Hlavním bodem programu bylo postavení stanů a dále veškeré přípravné, opravné a uklízecí práce, které je nutné vždy před zahájením tábora provést.

Někteří ještě využili možnosti zůstat v táboře několik dní po skončení brigády a užívali si již méně pracovní, krásně prosluněné dny uprostřed miřetínské přírody. Bylo naplánováno putování nejstarších oddílů včetně projití tras a provedeno několik drobných dodělávek k etapové hře.

Tábor je tedy připraven a my se těšíme, až ho spolu s Vámi za necelý měsíc zabydlíme!

Za kolektiv výchovných pracovníků
Mirka Kotlasová
HV
Napsáno 4.07.2011 18:48:36

Přípravy vrcholí

Přátelé,

letošní tábor proběhne pod vedením nové dvojice na pozicích hlavního vedoucího a zástupce – Mirky Kotlasové a Martiny Lancmanové. To však nic nemění na připravované náplni, která bude stejně jako předchozí roky v duchu etapových her, zálesácké maturity a zkrátka všeho, co patří k druhému turnusu a co Vás na našem táboře baví. Vše proběhne v režii tradiční sestavy oddílových vedoucích.

Sněhová královna, Gerda a Káj, postavy z etapové hry pro nejmenší, už připravují kostýmy a těší se na příběhy plné napětí i zábavy. Cesta k pokladu Faraona je pečlivě střežena. Teď už jen rozluštit šifry a splnit úkoly, které jsou připraveny pro starší oddíly ve velké etapové hře.

Tábor se velmi rychle blíží, těšení narůstá. Doufáme, že s námi tyto pocity sdílíte a že se za necelé dva měsíce setkáme v Táboře Měsíčního údolí.

Za kolektiv výchovných pracovníků
Mirka Kotlasová
HV
Napsáno 6.06.2011 13:47:36

Podzim

Kamarádi a přátelé našeho tábora,

tábor 2010 skončil a my jsme po valnou část Srpna a Září odpočívali, vzpomínali a trochu hodnotili.

Jsem rád, že mohu říci, že letošní tábor se jako celek z našeho pohledu vydařil.
Nyní probíhá druhá vlna hodnocení, během které hledáme, jaké se letos staly chyby a jak se z nich poučit, aby se již dále nestávaly. V této činnosti nám pomáhají také dotazníky, které jsme Vám zaslali a které jste mnozí z Vás vyplnili. Každá připomínka k činnosti našeho tábora je pro nás cenná a děkujeme za ni.

Podzim II. turnusu tedy bude zpočátku hodnotící a čím blíže k Vánocům, tím více také přípravný na příští rok. Nápady na nové hry a vylepšení se jen hrnou.
Také doufáme, že se nám podaří dostat se alespoň jednou na naši táborovou základnu, z kteréžto výpravy Vám samozřejmě přivezeme bohatou fotodokumentaci, abyste se mohli na podzim do Miřetína podívat s námi.

Z výše zmíněného plyne, že ani podzim s chladnějšími dny a delšími noci nás nezastaví:)

U nás to žije, žijte s námi !

MP
Napsáno 14.10.2010 21:22:30

Ta nejlepší část

Kamarádi,

kolektiv II. turnusu se právě nachází v druhé nejbáječnější části roku - v době těšení se na TÁBOR ! ! !

Zbývá již velmi málo a táborové "šraňky" se před námi otevřou. Přeji celému kolektivu II. turnusu, aby se i letošní tábor vydařil a aby se mnoho zážitků z něj zapsalo nesmazatelně do kronik II. turnusu, ale hlavně do vzpomínek a srdcí všech účastníků letošního tábora.

Vy, kteří nemůžete být s námi na místě, navštivte prosím rubriku Tábor Online, kde budete moci i letos sledovat táborové dění den po dni.

Na shledanou s Vámi u odjezdu nebo na táboře se za celý II. turnus těší
Marek Pýcha
HV
Napsáno 26.07.2010 21:55:14

Jaro v našem Miřetíně

Kamarádi,

jaro vstoupilo do našeho údolí v plné síle a nabilo nás všechny novou energií. S vervou soubě vlastní pokračujeme v přípravách programu pro letošní rok. U "malých" oddíláků se rodí úžasné kostýmy pro úvody k etapám letošní Malé etapové hry. U "velkých" pak pokračuje výroba tajemných indicií, které, pokud budou "přeživší" po letošní Apokalypse mít dost důvtipu, je dovedou k zapomenutému lidskému vědění. Jinými slovy, ačkoli mnoho jedinců z našeho kolektivu je zaneprázdněno ukončováním svého vysokoškolského studia, stále si dokážeme pro tábor vyčlenit dostatek času a práce pro tábor nám poskytuje tolik potřebné rozptýlení a dobrou zábavu.

Dne 22. až 25. dubna pak proběhla tradiční jarní brigáda II. turnusu v Miřetíně. Ačkoli byl pracovní kolektiv "oslaben" o pisatele bakalářských prací a promující medičky (a že jich letos není málo, oproti loňskému počtu 22 lidí nás letos mohlo jet jen 15), usilovným nasazením nás všech bylo vykonáno mnoho práce. Byla ukončena rekonstrukce staré jídelny a bývalých sprch (tj. oprava okenic, vyklizení a oprava podlahy, oprava střešních vazníků), dívky natřely verandy a zábradlíčka chatek jedna až šest (což je docela výkon, neboť na tento úkol byly vyčleněny jen dvě a stihly to za necelý den) a zdárně jsme pokročili v likvidaci bývalé zděné kotelny a v kultivaci zanedbaného prostoru okolo této budovy, který, bude-li nám přát štěstí, by mohli již příští rok znovu užívat děti i vedoucí. V neposlední řadě pak byly provedeny sadové a parkové úpravy, které učinily náš tábor opět o něco krásnější.

Celé pracovně - společenské setkání proběhlo ve výborné atmosféře, za což bych chtěl poděkovat všem zúčastněným i těm, kteří se zůčastnit nemohli ale na dálku nás mnoha telefonáty a textovými zprávami podporovali. O brigádě si budete v nejbližších dnech moci přečíst také v táborové kronice.

Krásné čekání na léto Vám všem přeje
Marek Pýcha
Napsáno 15.05.2010 15:57:19

Vánoce a Nový rok

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám za celý kolektiv II. turnusu TMÚ v Miřetíně popřál veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Přeji Vám, ať se Vám v novém roce daří, ať Vás potkávají jen příjemné události a ať jste celý rok spokojeni. Druhému turnusu pak přeji, ať prožije následující rok tak úspěšně a plodně, jako prožil rok předešlý.

Přeji všem OV, aby neztráceli chuť do táborového života, aby stále jiskřili inspirací a aby se cesty jejich osudů ubýraly tak, aby mohli táboru věnovat tolik času, kolik si přejí.

Technickým pracovníkům přeji v prvé řadě pevné zdraví a v řadě druhé pak klidné prožití jejich "postvedoucovského" života v místech, která pro nás pomáhali utvářet a která neodmyslitelně vrostla do jejich srdcí. Přeji jim trpělivost s naším mládím a nám mladým pak přeji, abychom se nestali hluší k jejich cenným radám.

Praktikantům pak přeji, ať vykročí do druhé etapy jejich táborového bytí tou správnou nohou, ať mají oči a mysl otevřenou a ať se brzy zařadí do kolektivu vedoucích.

Krásný zbytek svátků a mnoho radosti do nového roku
Marek Pýcha
Napsáno 27.12.2009 20:16:03


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)