Podzim

Kamarádi a přátelé našeho tábora,

tábor 2010 skončil a my jsme po valnou část Srpna a Září odpočívali, vzpomínali a trochu hodnotili.

Jsem rád, že mohu říci, že letošní tábor se jako celek z našeho pohledu vydařil.
Nyní probíhá druhá vlna hodnocení, během které hledáme, jaké se letos staly chyby a jak se z nich poučit, aby se již dále nestávaly. V této činnosti nám pomáhají také dotazníky, které jsme Vám zaslali a které jste mnozí z Vás vyplnili. Každá připomínka k činnosti našeho tábora je pro nás cenná a děkujeme za ni.

Podzim II. turnusu tedy bude zpočátku hodnotící a čím blíže k Vánocům, tím více také přípravný na příští rok. Nápady na nové hry a vylepšení se jen hrnou.
Také doufáme, že se nám podaří dostat se alespoň jednou na naši táborovou základnu, z kteréžto výpravy Vám samozřejmě přivezeme bohatou fotodokumentaci, abyste se mohli na podzim do Miřetína podívat s námi.

Z výše zmíněného plyne, že ani podzim s chladnějšími dny a delšími noci nás nezastaví:)

U nás to žije, žijte s námi !

MP
Napsáno 14.10.2010 21:22:30

Ta nejlepší část

Kamarádi,

kolektiv II. turnusu se právě nachází v druhé nejbáječnější části roku - v době těšení se na TÁBOR ! ! !

Zbývá již velmi málo a táborové "šraňky" se před námi otevřou. Přeji celému kolektivu II. turnusu, aby se i letošní tábor vydařil a aby se mnoho zážitků z něj zapsalo nesmazatelně do kronik II. turnusu, ale hlavně do vzpomínek a srdcí všech účastníků letošního tábora.

Vy, kteří nemůžete být s námi na místě, navštivte prosím rubriku Tábor Online, kde budete moci i letos sledovat táborové dění den po dni.

Na shledanou s Vámi u odjezdu nebo na táboře se za celý II. turnus těší
Marek Pýcha
HV
Napsáno 26.07.2010 21:55:14

Jaro v našem Miřetíně

Kamarádi,

jaro vstoupilo do našeho údolí v plné síle a nabilo nás všechny novou energií. S vervou soubě vlastní pokračujeme v přípravách programu pro letošní rok. U "malých" oddíláků se rodí úžasné kostýmy pro úvody k etapám letošní Malé etapové hry. U "velkých" pak pokračuje výroba tajemných indicií, které, pokud budou "přeživší" po letošní Apokalypse mít dost důvtipu, je dovedou k zapomenutému lidskému vědění. Jinými slovy, ačkoli mnoho jedinců z našeho kolektivu je zaneprázdněno ukončováním svého vysokoškolského studia, stále si dokážeme pro tábor vyčlenit dostatek času a práce pro tábor nám poskytuje tolik potřebné rozptýlení a dobrou zábavu.

Dne 22. až 25. dubna pak proběhla tradiční jarní brigáda II. turnusu v Miřetíně. Ačkoli byl pracovní kolektiv "oslaben" o pisatele bakalářských prací a promující medičky (a že jich letos není málo, oproti loňskému počtu 22 lidí nás letos mohlo jet jen 15), usilovným nasazením nás všech bylo vykonáno mnoho práce. Byla ukončena rekonstrukce staré jídelny a bývalých sprch (tj. oprava okenic, vyklizení a oprava podlahy, oprava střešních vazníků), dívky natřely verandy a zábradlíčka chatek jedna až šest (což je docela výkon, neboť na tento úkol byly vyčleněny jen dvě a stihly to za necelý den) a zdárně jsme pokročili v likvidaci bývalé zděné kotelny a v kultivaci zanedbaného prostoru okolo této budovy, který, bude-li nám přát štěstí, by mohli již příští rok znovu užívat děti i vedoucí. V neposlední řadě pak byly provedeny sadové a parkové úpravy, které učinily náš tábor opět o něco krásnější.

Celé pracovně - společenské setkání proběhlo ve výborné atmosféře, za což bych chtěl poděkovat všem zúčastněným i těm, kteří se zůčastnit nemohli ale na dálku nás mnoha telefonáty a textovými zprávami podporovali. O brigádě si budete v nejbližších dnech moci přečíst také v táborové kronice.

Krásné čekání na léto Vám všem přeje
Marek Pýcha
Napsáno 15.05.2010 15:57:19

Vánoce a Nový rok

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám za celý kolektiv II. turnusu TMÚ v Miřetíně popřál veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Přeji Vám, ať se Vám v novém roce daří, ať Vás potkávají jen příjemné události a ať jste celý rok spokojeni. Druhému turnusu pak přeji, ať prožije následující rok tak úspěšně a plodně, jako prožil rok předešlý.

Přeji všem OV, aby neztráceli chuť do táborového života, aby stále jiskřili inspirací a aby se cesty jejich osudů ubýraly tak, aby mohli táboru věnovat tolik času, kolik si přejí.

Technickým pracovníkům přeji v prvé řadě pevné zdraví a v řadě druhé pak klidné prožití jejich "postvedoucovského" života v místech, která pro nás pomáhali utvářet a která neodmyslitelně vrostla do jejich srdcí. Přeji jim trpělivost s naším mládím a nám mladým pak přeji, abychom se nestali hluší k jejich cenným radám.

Praktikantům pak přeji, ať vykročí do druhé etapy jejich táborového bytí tou správnou nohou, ať mají oči a mysl otevřenou a ať se brzy zařadí do kolektivu vedoucích.

Krásný zbytek svátků a mnoho radosti do nového roku
Marek Pýcha
Napsáno 27.12.2009 20:16:03

Fotogalerie

Vážení návštěvníci,

dnešním dnem byla provedena (snad už) poslední úprava fotografií z letošního tábora.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na tvorbě tohoto úctyhodného záznamového materiálu (více jak 6000 prvotních fotografií) podíleli, i všem, kteří jej poté pro Vás zpracovávali.

Jmenovitě za fotografování Jakubu Lancmanovi a Zdenku Štěpánkovi, za zpracování pak ohromný dík za odvedenou práci a koordinaci Mirce Kotlasové a všem ostatním, kteří také fotili a zpracovávali, co jim síly stačily.

Za kolektiv II. turnusu TMÚ Vám přeji krásné prohlížení.


Dále bych rád zveřejnil, že do 2. kola výběru praktikantů pro rok 2010 postoupili:
sl. Lucie Hrušková
sl. Barbora Jonášová
sl. Tereza Málková
p. Tomáš Marek
p. Jakub Pacák
p. Roman Príhoda
Výsledky 2. kola budou zveřejněny na těchto stránkách v měsíci lednu příštího roku

S přáním krásných dnů
Marek Pýcha
Napsáno 13.11.2009 21:48:34

Fotogalerie

Přátelé a přiznivci našeho tábora,

přes usilovnou snahu zpracovat fotodokumentaci z letošního tábora se Vám musím na začátku října omluvit.

K dnešnímu dni je zpracováno "pouze" 2800 ze celkového počtu 5000 kusů fotografií.

Zbytek bude spojenými silami mnoha dopracován v nejbližších dnech a já slibuji, že se do konce října svých fotek, na které jistě již netrpělivě čekáte, dočkáte.

S pozdravem
Marek Pýcha
Napsáno 8.10.2009 20:13:57

Nalezen spacák

Táborníci,

u příjezdu z našeho tábora zbyl krásný, téměř nový spací pytel značky Coleman, velikosti L, zelené barvy s oranžovým lemováním.

Kdo by jej postrádal, nechť se ozve na emailovou adresu, která je uvedena v kontaktech. Spacák je zatím uložen u mě doma.

S pozdravem
Marek Pýcha
Napsáno 17.08.2009 14:11:59

Spuštěn Tábor Online

Drazí táborníci a příznivci našeho tábora,

naše webové stránky prošly poslední velkou úpravou před letošním táborem.
Byly zprovozněny dvě nové sekce: "Tábor Online" a "Dotazník" a trochu pozměněny některé starší sekce.

Veškeré nové informace získáte kliknutím na příslušné odkazy:)

Příjemné počtení Vám přeje a na setkání s Vámi v pátek u odjezdu se těší
Marek Pýcha
Napsáno 26.07.2009 12:45:33


© všechna práva vyhrazena

Autor: Kolektiv

Borovice.cz


Našli jste chybu ? Napište adminovi, budu rád :)